Làm Người Yêu Anh Nhé Baby Kim Phụng Tuấn Anh Jazz Show 5 Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016 Lifestyle Vlog

Làm Người Yêu Anh Nhé Baby Kim Phụng Tuấn Anh Jazz Show 5 Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016, Làm Người Yêu Anh Nhé Baby Kim Phụng Tuấn Anh Jazz Show 5 Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Làm Người Yêu Anh Nhé Baby - Kim Phụng & Tuấn Anh // Jazz - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Làm Người Yêu Anh Nhé Baby - Kim Phụng & Tuấn Anh // Jazz - Show 5 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Kim Phụng & Tuấn Anh - Blank Space // Contemp - Show 2 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Kim Phụng & Tuấn Anh - Blank Space // Contemp - Show 2 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Don't Hold The Wall - Kim Phụng & Tuấn Anh // Hip-hop Jazz - Show 4 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Don't Hold The Wall - Kim Phụng & Tuấn Anh // Hip-hop Jazz - Show 4 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Kim Phụng & Tuấn Anh - Đừng Ngoảnh Lại // Latin - Show 3 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Kim Phụng & Tuấn Anh - Đừng Ngoảnh Lại // Latin - Show 3 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Anh Cứ Đi Đi - Kim Phụng & Đình Lộc // Contempt - Show 7 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Anh Cứ Đi Đi - Kim Phụng & Đình Lộc // Contempt - Show 7 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Độc Tấu Đàn Tranh - Kim Phụng & Tuấn Anh // DG đương đại - Show 6 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Độc Tấu Đàn Tranh - Kim Phụng & Tuấn Anh // DG đương đại - Show 6 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Đừng Ngoảnh Lại | Tuấn Anh - Kim Phụng | Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016 Gala đăng quang (21/01/2017)

Đừng Ngoảnh Lại | Tuấn Anh - Kim Phụng | Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016 Gala đăng quang (21/01/2017)

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Dư Âm - Đăng Quân & Hải Anh // Contempt - Show 7 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Dư Âm - Đăng Quân & Hải Anh // Contempt - Show 7 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Destiny - Kim Phụng & Tuấn Đạt // Samba - Show 8 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Destiny - Kim Phụng & Tuấn Đạt // Samba - Show 8 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Secret Love Song - Quế Anh & Trung Hiếu // Rumba - Show 6 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Secret Love Song - Quế Anh & Trung Hiếu // Rumba - Show 6 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

How Deep Is Your Love - Quế Anh & Trung Hiếu // Jazz funk - Show 4 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

How Deep Is Your Love - Quế Anh & Trung Hiếu // Jazz funk - Show 4 - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy

Lucie Ngọc, Tuấn Anh bị loại đầy tiếc nuối - Show 7 full - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Lucie Ngọc, Tuấn Anh bị loại đầy tiếc nuối - Show 7 full - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

Channel: Thử thách cùng bước nhảy